Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Yrittäjyys kannattaa

Yrittäminen ja oman yrityksen perustaminen antaa monia etuja verrattuna palkkatyöhön. Yrittäjä voi päättää omasta ajankäytöstään, lomistaan, eläkkeelle jäännistään. Oma yritys luo vapauksia, mitä ei ole mitenkään toteutettavissa jos tekee palkkatyötä jollekin toiselle.

Yrittäminen on yleensä mahdollista alalla kuin alalla, pois lukien luvanvaraiset elinkeinot, joita on muutamia. Peruslähtökohdiltaan on selvää, että oman yrityksen kautta pystyy saavuttamaan paremman tulotason tekemällä saman määrän työtä, kuin jos tekisi sitä palkkatyönä jollekin toiselle.

Yleinen käsitys että suuryritykset, joita vastaan yrittäjä ehkä joutuisi kilpailemaan, ovat niin tehokkaita, ettei pärjäämismahdollisuuksia ole, on täysin väärä. Yleisesti ottaen pienet yritykset ovat mittarilla kuin mittarilla paljon tehokkaampia ja tuottavampia kuin suuret kilpailijansa. Toki löytyy aloja, joilla suuruudesta on niin suuri hyöty, että jättiläistä vastaan on turha käydä taistelemaan ( esim. google). Etenkin niillä aloilla, joissa kysymys on konkreettisen työsuorituksen tekemisestä, olipa kysymys siivouksesta, remontista, metsurintyöstä jne, pieni yritys tai yksinyrittäjä hoitaa homman paljon tehokkaammin kuin isot kilpailijansa. Ja on syytä muistaa, että ne suuret jättiläisetkin ovat joskus olleet pieniä, moni niistä on saanut alkunsa autotallista.

Pienet yritykset ovat tehokkaita. Suuret tehottomia. Tämä pitää yleisesti paikkansa, mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki pienet olisivat tehokkaita ja suuret tehottomia. Molempiin mahtuu sekä tehokkaita että tehottomia. Jokainen yritys toimillaan vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kumpaan ryhmään kuuluu!

Katsotaanpa yhden yrityksen vertailun merkeissä, miksi yrittäjän tekemä työpanos antaa puolitoistakertaisen tuloksen verrattuna palkkatyöläisen vastaavaan:

Työntekijä                                                                   Yrittäjä

Tuntipalkka      10,00

Sairauskulut       0,40   4% työajasta              Vähennetään 4 työpäivää

arkipyhät           0,40  10 työpäivää 4%          Vähennetään 4 työpäivää

lomakorvaus      1,84   17% palkasta              Vähennetään 4 viikon työt

sosiaalikulut       3,04   24 % palkasta

Työkulut yht.    15,69   euroa/h

lomantuuraaja    2,35   15 %                          Vähennetty työn määrästä

johto, työnjohto, konttori,

laskutus jne        2,35  15 %                          Yrittäjä hoitaa ko. asiat 10 tpv.

yrityksen voitto   1,80

Kaikki kulut       22,19

Veloitetavat tunnit vuodessa  1920                Veloitettavat tunnit vuodessa 1608

Liikevaihto        42604   euroa                       Liikevaihto      35681

                                                                   Kulut

                                                                   Yel                  4608

                                                                   Tulos              31073

Työntekijän saa palkkana 20 000/ e vuosi       Yrittäjä           31073

Laskelma osoittaa yksinkertaisuudessaan sen, että saman työmäärän tekeminen yrittäjänä antaa reilun puolitoistakertaisen tuloksen, mitä samasta työstä on varaa maksaa työntekijälle. Moni voi nostaa laskelmasta esiin pieniä yksityiskohtia, jotka ovat eri aloilla erilaisia, mutta käytännöllisesti katsoen laskelma pitää paikkansa useimmissa tapauksissa. Esitetään myös väite, että laskelmasta puuttuvat oheiskulut, toki näin, vaikkapa mainonta ja autoilu. Yleensä niissäkin yrittäjän kulut pysyvät suhteellisesti pienempinä kuin suuremman yrityksen. Laskelmasta puuttuu myös se, että yleensä yrittäjä tekee työt tehokkaammin kuin vastaava työntekijä vieraalle työnantajalle. Tästä väitteestä vastaan väittää ainoastaan ay-liike. Kyseisessä laskelmassa ko. seikkaa ei ole otettu huomioon, siitä huolimatta yrittäjä pääsee 1,55 kertaiseen tulotasoon samoista töistä.

Tämän laskelman tarkoitus ei ole mitenkään sanoa sitä, että yrittäminen on aina kannattavaa. Ei lainkaan. Yrityksen kannattavuus koostuu monesta tekijästä. Tämän laskelman tarkoitus on osoittaa vain, että  tekemällä samat työt yrittäjänä, mitä toiset kilpailevat yritykset tuottavat työntekijöillä, yrittäjän tulotaso on samoista töistä noin 1,5 kertainen verrattuna työntekijän vastaavaan ansioon. Tämä taas tarkoittaa sitä, että lähtökohtaisesti yrittäminen on aina mahdollista, oli sitten kilpaileva yritys kuinka suuri ja tehokas tahansa, kun verrataan pelkästään työnteon kustannuksia.

Yrittäminen kannattaa paremmin kuin työntekijänä oleminen. On sanottu, että jos asuu vuokralla koko ikänsä, maksaa asuntonsa kolmeen kertaan, jollekin toiselle. Yrittämisen kanssa on vähän samoin, tekemällä työtä toiselle, antaa merkittävän osan työpanoksestaan jollekin toiselle.